Cycling 4 Climate Tour

In 4 dagen van heden naar toekomst

Update 2 oktober: Wegens Corona is de Cycling 4 Climate Tour uitgesteld tot een nader te bepalen datum.

Langs de rand van het nieuwe Nederland

minezk-logo2

Deze fietstocht wordt georganiseerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De Klimaatgezand van Nederland, Marcel Beukeboom, stapt in Noord Brabant op zijn fiets om na vier dagen in Groningen uit te komen. De route die hij volgt is die van +1 NAP, als symbool voor de kustlijn van het Nederland dat we overhouden wanneer we wèl terugvallen in oude gewoontes.

Onderweg spreekt hij met de vele bouwers van het Nederland dat we voor ons zien: schoon, gezond en veerkrachtig. Die bouwers vertellen hem het positieve verhaal van de hoop: het kàn, als we maar willen. En als we maar doen!

Van mondiaal probleem naar lokale oplossing

Klimaatverandering is een lange termijncrisis. De link met menselijk gedrag is door wetenschappers onomstotelijk bewezen. Dit is zorgwekkend vanwege de snelheid waarmee de mensheid deze invloed aanwendt.

Tegelijkertijd is het hoopvol: er kan dus ook iets aan worden gedaan. Dit heeft inmiddels geleid tot internationale afspraken zoals het klimaatakkoord van Parijs in 2015. En tot uitwerking in plannen als de Europese Green Deal en het Nederlandse klimaatakkoord. Allemaal geduldig papier. De echte verandering moet in de praktijk plaatsvinden.

Van fiets naar film

Zowel de route langs al deze mooie plekken in Nederland, als ook de inspirerende gesprekken met deze optimistische aanpakkers, vormen de basis voor een serie filmpjes waarmee dit verhaal ook na deze vier dagen verteld kan blijven worden. Via sociale media, op de nationale televisie, op scholen en als onderdeel van internationale publieksdiplomatie.

De tocht is opgedeeld in vier etappes en kent als thema’s: 1. energie, 2. gebouwde omgeving, 3. mobiliteit en 4. landbouw & voedsel. Het grotere verhaal sluit aan bij de Nationale Klimaatweken in oktober.

Klimaatambassadeurs van de toekomst

Nederland heeft maar een Klimaatgezant. Gezien de omvang van de taak is dat veel te weinig. Daarom zal dit jaar begonnen worden met een unieke opleiding tot klimaatambassadeur van de toekomst.

Acht jonge, gemotiveerde mensen zullen een jaar lang worden meegenomen in de wereld van de klimaatambassadeur en inzicht opdoen in alle aspecten van de klimaattransitie. Masterclasses van gerenommeerde experts, veldbezoeken en werken aan eigen innovaties en presentaties zijn onderdeel van dit boeiende traject.

De fietstocht langs de randen van het nieuwe Nederland is onderdeel van het introductieprogramma. De jonge klimaatambassadeurs in spé werken mee aan de totstandkoming van het verhaal, denken mee over het verspreiden ervan en spelen daarin ook een rol. Training on the job. 

"SAMEN KUNNEN WE
DEZE UITDAGING AAN,
TIJD IS ONZE GROOTSTE
TEGENSTANDER"

De strepen die je hier op de achtergrond ziet geven de wereldwijde
temperatuurverandering weer sinds 1850. Klik hier voor meer info.