De Climate Classic wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners!

Antea Group is een internationaal werkend ingenieurs- en adviesbureau. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensoring en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij al bijna 70 jaar op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. 

Wij geloven in duurzame en innovatieve dienstverlening enerzijds en een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering anderzijds. Zo zijn wij onderdeel van een wereldwijde groep leidende bedrijven die kiezen voor ambitieuze klimaatactie: het Science-Based Targets initiatief. Tevens zijn wij het thuis van trotse ingenieurs én een grote groep fietsfanaten. Wij steunen de Climate Classic dan ook van harte, als sponsor en door deel te nemen.

Samen maken we de wereld elke dag een stukje mooier.

Het is onze missie om mensen méér te laten fietsen. Daarom bieden wij niet alleen producten en services die naadloos aansluiten op de fiets behoeften van mensen, maar we overtreffen ze. We maken de keuze voor de fiets nog aantrekkelijker en focussen altijd op kwaliteit en innovatie. Uiteindelijk zorgt jouw fiets voor een een betere wereld: schoner, gezonder en leuker.

Veel Nederlanders leggen korte afstanden af met de auto, terwijl die verplaatsingen prima met de fiets gedaan kunnen worden. Meer fietskilometers dragen naast gezonde lucht bij aan het klimaat, een betere bereikbaarheid van steden en een vitale bevolking.

Dat verdient volgens ons dan ook een aanmoediging: “Goed bezig, fietser!” #goedbezigfietser. Doe je mee door deel te nemen aan de ‘Gazelle 4 Climate’ tour in Utrecht? Pak wat vaker de fiets en moedig mensen in jouw omgeving aan om mee te doen. Dan maken we ons samen sterk voor een beter klimaat en meer fietskilometers.

APPM (1)

APPM zit middenin de energie- en warmtetransitie en werkt aan klimaatadaptatie om Nederland mooier en toekomstbestendig te maken. Samen met het Rijk, de provincies en regio’s formuleren we visies en strategieën om te komen tot bronnen voor de opwek van duurzame energie, en de inpassing hiervan in ons landelijk en stedelijk gebied. Met de gemeenten vertalen we dit concreet naar hun gebieden en wijken. En ook met marktpartijen werken we aan hun positionering in de markt van opwekking en levering van energie. Ook werken we aan meer duurzame manieren van vervoer in de vorm van bijvoorbeeld zero emissie bussen, vracht- en personenvervoer. 

Ook werken we samen met deze partijen aan het verminderen van de kwetsbaarheid van onze leefomgeving voor klimaatverandering. Meer groen in de stad, minder bestrating in de tuinen en het creëren van waterbergingen zijn voorbeelden.
“Samenwerking en durf zijn onmisbaar!” Hoe we dat doen? We ontwikkelen met overheden en marktpartijen effectieve vormen van samenwerken en ontwerpen processen om tot keuzes en resultaten te komen. Samen met bewoners zoeken we naar de balans tussen denken en doen. Zo werken we aan een duurzamer Nederland.

Klimaatverandering en de komst van nieuwe technologieën en technieken eisen nieuwe energiezuinige oplossingen voor verwarming, koeling en ventilatie. Producten met minder energieverbruik zorgen voor een beter en gezonder binnenklimaat, zónder schade toe te brengen aan het buitenklimaat.

 

Jaga Climate Designers streeft ernaar om traditionele systemen met een hoog energieverbruik en hoge uitstoot van schadelijke stoffen zoveel mogelijk te vervangen door alternatieve systemen. We werken graag mee aan een betere, duurzame toekomst.

 

“Zorgen voor het klimaat is geen keuze meer, maar een verplichting voor ons allemaal!” Daarom fietsen onze Climate Designers de tocht langs de nieuwe kustlijn die in Nederland ontstaat als de zeespiegel te ver doorstijgt, om vragen we aandacht voor het buitenklimaat

 

We are Climate Designers! What about you?!

H+N+S is een bureau voor landschapsarchitectuur waar ruimtelijk ontwerp, visievorming en onderzoek samengaan. Het bureau maakt innovatieve plannen voor de inrichting van ons land op alle schaalniveaus: van tuin tot regionaal landschap. H+N+S ziet Nederland als een groot kunstwerk – ons werk staat middenin de traditie waarbij het landschap het gevolg is van betekenisvol ingrijpen door de mens in haar (natuurlijke) omgeving. We zijn dienstbaar aan de publieke zaak.

We ontwerpen en realiseren al meer dan 30 jaar plannen die antwoord geven op de maatschappelijke vragen van vandaag én morgen, zoals het omgaan met klimaatverandering en de kwetsbaarheid van laag Nederland in relatie tot de zeespiegelrijzing, maar ook de grote transitieopgaves rondom landbouw, energie en biodiversiteitsherstel. H+N+S borduurt hierbij voort op de kwaliteit die ons vanuit de cultuur en geschiedenis worden aangereikt, waarbij we streven om voor de ingewikkelde vraagstukken van morgen eenvoudige, overtuigende én werkzame oplossingen te bedenken.Organisatie partner:

centralevents-logo

Media partner:

Change_Logo_White_bkg

Alles wat je om je heen ziet is bedacht door mensen zoals jij en ik. De bedrijven, de economie, het systeem. Het is niet iets wat er nou eenmaal is, en altijd zal blijven…
Nee, het is iets wat altijd in beweging is, en in beweging wordt gezet door mensen. Mensen die nieuwe manieren vinden, nieuwe kansen zien, niet genoegen nemen met de status quo. Omdat het nou eenmaal beter kan, duurzamer, gezonder, eerlijker, winstgevender.
Voor al deze mensen, die bij al die bedrijven werken die niet wachten op de toekomst maar ‘m zelf willen vormgeven, is er een platform. Het veranderingsplatform voor het bedrijfsleven van morgen. Bedrijven waar verandering niet een agendapunt is, maar een businessmodel.
Verander mee op change.inc, wij doen mee: Zie bijvoorbeeld dit artikel

Kennis partner: