Ga naar de inhoud

Partner Antea Group

Ontmoet onze partner Antea Group!

Afgelopen Climate Classic van Cycling 4 Climate was Antea Group sponsor van de fietstocht en daarnaast fietsten we met maar liefst 19 collega’s mee. Want wij zijn niet alleen het thuis van trotse ingenieurs, maar ook van een grote groep fietsfanaten. De sponsoring en deelname sluit goed aan bij het belangrijke maatschappelijke thema Duurzaamheid en de duurzaamheidsdoelstellingen van Antea Group. Als (internationaal) ingenieurs- en adviesbureau zijn wij een toonaangevende partner bij de ontwikkeling en toepassing van duurzame en integrale oplossingen in onze leefomgeving. Wij geloven in duurzame en innovatieve dienstverlening enerzijds en een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering anderzijds.

Duurzame dienstverlening rondom klimaatactie

We zorgen voor een klimaatbestendige en klimaatadaptieve leefomgeving via onze projecten. Zo werken wij aan klimaatstresstesten, het voorspellen en voorkomen van wateroverlast en maken we groene ontwerpen voor de openbare ruimte. We hebben hiertoe ook de Straatmixer ontwikkeld. Daarnaast streven we naar CO2-emissiereductie via onze projecten. Dit doen wij enerzijds door onze klanten te ondersteunen bij het opstellen van CO2 footprints en reductiemaatregelen voor een project. Anderzijds door zelf emissieloos of emissie-arm materieel en duurzamer materiaal in een project in te zetten. Aanvullend integreren wij via onze projecten maatregelen inzake klimaatverandering in nationale beleidslijnen, strategieën en planning. Dit doen wij onder andere door onze klanten te ondersteunen bij het opstellen van klimaatbeleid, klimaatdoelen en -actieplannen.

Maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering

Naast onze projecten werken we aan klimaatactie vanuit onze eigen bedrijfsvoering. Zo zijn wij als eerste Nederlandse ingenieurs- en adviesbureau onderdeel van een wereldwijde groep leidende bedrijven die kiezen voor ambitieuze klimaatactie: het Science-Based Target initiatief (SBTi). Hierbij zetten wij ons in voor beperking van de opwarming van de aarde tot 1,5 graden, aansluitend bij de meest recente klimaatwetenschap.

Als landelijke netwerk- en projectenorganisatie reizen wij veel. We zetten ons voor het behalen van dit doel dan ook in door onze reisfootprint drastisch te verminderen – hiertoe hebben wij onder andere een thuiswerkbeleid doorgevoerd; door ons leasewagenpark volledig te elektrificeren; en door andere keuzes te maken in hoe wij werken en reizen. We zijn gecertificeerd op de hoogste trede van de CO2-prestatieladder en kopen al jaren 100% groene stroom van Nederlandse wind in. Daarnaast zetten wij ons in om anderen bewust te maken van klimaatverandering en te inspireren voor klimaatactie. Bijvoorbeeld als partner van Cycling 4 Climate, maar ook door mee te doen aan de ‘Business Ambition for 1.5 Degrees’-campagne vanuit het Science-Based Targets initiatief. In aanloop naar de COP26 werd van daaruit op 15 oktober een Climate Action Day georganiseerd. Bekijk de bijbehorende video voor meer inspiratie en onze bijdrage!