Ga naar de inhoud

Interview Douwe Faber, oprichter Ekwadraat Group

Wat is Ekwadraat Group voor een bedrijf?

We zijn in 2003 als adviesbureau begonnen met als doel om de energietransitie te versnellen. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een bedrijf met vier divisies met 65 medewerkers. Ekwadraat is nog steeds actief in de advisering van projecten in de volle breedte van de energietransitie. Ons ontwikkelbedrijf D4 versnelt de energietransitie door samen met derden energieprojecten te initiëren, te ontwikkelen en in die ontwikkeling te investeren. Denk aan warmtenetten, aardwarmte en zonneparken. Via Greenmove Technologies versnellen we met eigen technologie de productie van biogas en halen we meer rendement uit de verbranding ervan. Tot slot is GreenDutch gericht op de reductie van CO2-uitstoot door het initiëren van lokale projecten op natuur- en landbouwgebieden. Grondeigenaren kunnen deze reductie verhandelen via de vrijwillige CO2-markt.

Douwe Faber

Wat is het belangrijkste aspect in jullie dienstverlening?

Het versnellen van de energietransitie loopt als een rode draad door alles wat we doen. Onze vier bedrijven zijn ontstaan omdat we in de markt leemtes zagen op het gebied van duurzaamheid en klimaat. We voelen een enorme noodzaak omdat daar via de energietransitie wat aan te doen. Uiteindelijk is ons doel om zo snel mogelijk van fossiele brandstoffen af te raken.

Wat drijft jullie?

Al onze 80 medewerkers zijn intrinsiek gedreven om klimaatproblemen te lijf te gaan. Daarbij geloven we niet in fabeltjes en zetten we in op wat er realistisch gezien kan. Dus kijken we altijd naar oplossingen met een gedegen business case en een gedegen plan. Aan het ideale plan voegen we de beste kennis toe. Zo komen we samen met onze opdrachtgevers tot verantwoorde investeringen. Zodat het ook echt gaat lukken. Ik zeg altijd: “We vergroten de kans op succes en we verkleinen de kans op falen”.

Is er een project waar je met name trots op bent?

Ik ben heel trots op onze proeftuin op ons zelfontwikkelde bedrijventerrein van 30 hectare in Leeuwarden. Op het terrein hebben we een bio-LNG fabriek die onder meer vloeibaar gas, schone CO2 en groene meststof maakt. Dat levert op jaarbasis 40 miljoen kilometers aan schone brandstof voor vrachtwagen op. Met de afgevangen schone CO2 voorzien we een aantal tuinbouwbedrijven in de CO2-behoefte voor hun teelt. De groene meststoffen leveren veel besparingen van kunstmest op in de landbouw. Een prachtig project waarmee we in de breedte bijdragen aan het klimaat en aan de energietransitie.

Waarom steunen jullie de Winterfiets Elfstedentocht?

Ik heb de laatste Elfstedentocht op 4 januari 1997 zelf geschaatst en ben dus de gelukkige bezitter van een echt ‘kruisje’. Als het over de Elfstedentocht en de datum 4 januari gaat dan gaat mijn hart vanzelf sneller kloppen. De tocht zit in mijn bloed en mogen we niet vergeten. Ik wil niets liever dan dat er in de toekomst weer Elfstedentochten geschaatst kunnen worden. Verder past de filosofie van Ekwadraat Group perfect bij deze duurzame editie van de Winterfiets Elfstedentocht. De sponsoring past dus privé en bedrijfsmatig als een jas.

Ben je zelf een fietser of beoefen je een andere sport?

Ik ben een schaatser en hardloper. Ik heb ook een racefiets en heb in het verleden een aantal klassiekers gefietst. Maar in de winter laat ik een tocht van 200 kilometer lopen. Respect voor alle fietsers die meedoen!

Hoe kunnen geïnteresseerden met Ekwadraat in contact komen?

Dat kan via www.ekwadraat.com of via de websites van de andere divisies. Bellen kan met 088-4000500. Dan helpt mijn collega Gabrielle Haak je snel verder.