In 7 etappes expert over de Nederlandse zeespiegelstijging!

Op maandag 20 juni 2022 fietsen we met meer dan 1000 duurzame fietsers bijna 400 kilometer. Een tocht langs de kustlijn die in Nederland ontstaat als de zeespiegel te ver doorstijgt. Een kustlijn die wat Cycling 4 Climate betreft nooit werkelijkheid mag worden. Maar hoe zit dat precies met die zeespiegelstijging? En waardoor wordt deze veroorzaakt? Deze vragen beantwoorden we “In 7 etappes begrijpen hoe en waarom de Nederlandse zeespiegel stijgt!”.

De 1ste etappe:

Klimaatopwarming door verhoogde uitstoot van broeikasgassen leidt onherroepelijk tot een stijging van de wereldwijde zeespiegel. Hoe dat uitpakt voor de zeespiegel in de Noordzee is ingewikkeld doordat meer processen betrokken zijn dan op de open oceaan.

Uitzetting van Oceaanwater

De mondiale zeespiegel stijgt op dit moment met zo’n 4 millimeter per jaar. Dat komt niet alleen doordat de hoeveelheid zeewater toeneemt door smeltend landijs, maar ook doordat het zeewater opwarmt en uitzet. Dit laatste effect is niet overal even sterk en de gerelateerde zeespiegelstijging is dan ook niet overal even groot. Zo is in een kilometersdiepe oceaan het effect van opwarming potentieel veel groter dan in de ondiepe Noordzee; er is immers meer water dat kan uitzetten.[1]

Smelten Antarctica

In Nederland zal de toekomstige zeespiegelstijging waarschijnlijk net iets boven het wereldgemiddelde liggen. Deze verhoogde stijging komt doordat het smelten van Antarctica 100 tot 120 % meer effect heeft op de Nederlandse zeespiegelstijging vergeleken met het wereldgemiddelde. Hoe dit precies zit zal in de 2de etappe van deze rubriek uitgebreid aan bod komen.

Smelten Groenland

Aan de andere kant is de bijdrage van de afsmelt van Groenland hier in Nederland minder groot, omdat we ons relatief dichtbij de smeltende ijskap bevinden. Een grote ijsmassa zoals Groenland trekt de zeespiegel lokaal omhoog. Naarmate deze ijsmassa aan massa verliest neemt de aantrekkingskracht ervan op de nabije oceanen af. Deze afname leidt lokaal – tot een afstand van 2500 kilometer vanaf de Groenlandse ijskap – tot een daling van de zeespiegel. Verder weg van de ijskap zal de zeespiegel juist extra stijgen. Nederland bevindt zich op een afstand van 3200 kilometer van Groenland, daar waar de bijdrage nog relatief gering is, ongeveer 20 tot 30 procent van het wereldgemiddelde. [2]

 

Wat betekend dit voor Nederland in de toekomst? Hoe lang hebben we nog voordat het desastreus wordt? En wat wordt er op dit moment gedaan of dit effect tegen te gaan? Dat behandelen we in de volgende etappes van deze rubriek!

Bronnen:

  1. Van der Linden. E. 22 Juni 2021. Oceaanstromingen beïnvloeden onze zeespiegel.
  2. Le Bars. D. 2019. Zeespiegelstijging nu en in de toekomst.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.