Ga naar de inhoud

Het directe effect van broeikasgassen op zeespiegelstijging: De 2de etappe!

Benieuwd naar waarom de zeespiegel precies stijgt? Lees het hier in de 1ste etappe!

Als we de uitstoot van broeikasgassen niet verminderen kan de zeespiegel voor de Nederlandse kust rond 2100 tot 1,2 meter stijgen ten opzichte van het begin van deze eeuw. Als delen van de Antarctische ijskap instabiel worden kan deze tot 2 meter stijgen [1].

De IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, heeft in hun rapport van 2021 de laatste inzichten over zeespiegelstijging op een rij gezet:

Figuur 1. Zeespiegel aan de Nederlandse kust zoals waargenomen en volgens de nieuwe, indicatieve zeespiegelprojecties. De getrokken lijnen in groen, paars, rood geven de mediaan aan van die projecties, het gekleurde gebied de 90%­bandbreedte (Bron: KNMI klimaatsignaal’21).De zeespiegel is wereldgemiddeld van 1901 tot 2018 met ongeveer 20 centimeter gestegen. Deze stijging gaat steeds sneller; tussen 2006 en 2018 met 3,7 mm per jaar. Om inzicht te geven in het effect van de uitstoot van broeikasgassen op de zeespiegelstijging heeft het IPCC scenario’s opgesteld van de concentraties broeikasgassen en aerosolen, die gebaseerd zijn op zogeheten Shared Socioeconomic Pathways (SSP’s). Deze SSP’s vormen plausibele wereldbeelden, die uitgaan van uiteenlopende sociaaleconomische, technologische en demografische ontwikkelingen in de toekomst.

Zoals te zien in Figuur 1,  zal de zeelspiegelstijging voor de Nederlandse kust in 2050 ±32 cm zijn in het hoogste emissie-scenario (SPP5-8.5). Wanneer de uitstoot van broeikasgassen wordt verminderd zal deze stijging in datzelfde jaar ±26 cm bedragen (SSP1- 2.6).

Wanneer wordt gekeken naar 2100 worden de verschillen extremer. Het hoogste emissie-scenario gaat dan gepaard met een gemiddelde stijging van 88 cm en het laagste-scenario voorspelt 56 cm stijging. De broeikasgassen die we met z’n allen uitstoten maken dus al deze eeuw het verschil tussen een extra stijging van de Nederlandse zeespiegel van 1/3 meter!

 

Ben je benieuwd naar wat jouw bijdrage is aan de uitstoot van deze broeikasgassen, en wil je daar verandering in brengen, schrijf je dan nu hier in voor de climate-classic op 20 juni!

Bronnen:

  1. KNMI, 2021: Klimaatsignaal’21
  2. IPCC, 2021: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change