Climate Classic Poland - Gdańsk

Sunday, 28th of May 2023

Podnoszenie się poziomu mórz nie zna granic państwowych

Scroll down for English

Rajdy Climate Classic w Holandii, Belgii i Francji z powodzeniem zjednoczyły kolarzy, aby zwrócić uwagę na problem podnoszenia się poziomu mórz, będący konsekwencją ocieplenia klimatu i topniejących lodowców. Przejechali oni setki kilometerrów trasami, wzdłuż których będą przebiegały nowe linie brzegowe, jeśli zmiany klimatu będą postępowały w dotychczasowym tempie. 

Rajdy Climate Classic mają też na celu zmobilizować uczestników, kibiców i obserwatorów do podjęcia indywidualnych i zbiorowych kroków na rzecz klimatu. Peleton kolarski jest metaforą naszego wspólnego wysiłku. Tylko razem damy radę! CZAS JEST NASZYM JEDYNYM WYZWANIEM!

Polska już teraz doświadcza skutków zmian klimatycznych. Niestety świadomość zmian klimatu i konieczności działania jest ciągle niewystarczająca zarówno wśród społeczeństwa jak i polityków, a bez zdecydowanych kroków nie uda nam się zapobiec katastrofie klimatycznej i przystosować do tych nieuchronnych zmian. 

Stąd pomysł grupy wolontariuszy aby Climate Classic zorganizować również w Polsce. Wybór Żuław Wiślanych jako miejsca rajdu nie jest przypadkowy - właśnie ten położony częściowo poniżej poziomu morza zakątek kraju jest jednym z najbardziej zagrożonych przez podnoszący się poziom morza.

Rajd

Pierwsza polska edycja Climate Classic odbędzie się 28 maja 2023. Rowerzyści o zielonym sercu pojadą po Żuławach Wiślanych, rozpoczynając i kończąc rajd w Gdańsku

Proponujemy do wyboru dwie trasy: 100 i 250 km. Znaczący dystans jest metaforą wysiłku potrzebnego do spowolnienia zmian klimatu. Pliki gpx ze śladem tras znajdują się na samym dole strony. 

Na trasie czekały będą bufety z przekąskami i napojami. Dla uczestników jadących długi dystans przewidzieliśmy również mały lunch. Rajd będzie odbywał się na drogach otwartych dla ruchu samochodowego. 

Oficjalnym organizatorem rajdu jest Trójmiejskie Stowarzyszenie Rowerowe znane fanom rowerów jako CYKLO, wspierane przez rzeszę wolontariuszy oraz fundację Cycling 4 Climate. 

Odpowiedzi na często zadawane pytania zebraliśmy w jednym miejscu i regularnie je uzupełniamy.

Zapisy

Zapisy odbywały się przez stronę Cyklo. Znajdziecie tam regulamin rajdu, oraz wszystkie inne niezbędne informacje. Obecnie wszystkie pakiety zostały sprzedane. 

Rajd nie ma na celu dla zysku i jest całkowicie organizowany w ramach wolontariatu.

Cena pakietów:
08.02 do 28.02 - 220 PLN
01.03 do 31.03 - 270 PLN
01.04 do 09.05 - 300 PLN 

W cenie pakietu uczestnicy dostaną wysokiej jakości koszulkę kolarską o wartości 300 PLN. Co dla nas bardzo ważne - koszulki wykonano w sposób zrównoważony dla środowiska. Zostały one też uszyte w Unii Europejskiej. Widoczny na nich charakterystyczny motyw w paski, który stał się znakiem rozpoznawczym rajdów Climate Classic, to nic innego jak wykres średnich temperatur na świecie w latach 1850-2020. 

Kluczowym celem rajdów Climate Classic jest podnoszenie świadomości społecznej na temat zmian klimatu. W tym celu, podczas rejestracji na rajd, każdy uczestnik zobowiązany jest regulaminem do policzenia własnego śladu węglowego i honorowej deklaracji do jego trwałego zredukowania poprzez zmianę codziennych zachowań. 

Obliczenie śladu węglowego ułatwi nam kalkulator śladu węglowego, który udostępnia nam Carbon Footprint Foundation. Specjalnie dla Was stworzyliśmy też małą ściągę zawierająca praktyczne sugestie jak obniżyć własny ślad węglowy.

EUROPE-Poland--1901-2021-BK

Sea level rise does not respect national borders

Climate Classic rallies, held so far in the Netherlands, Belgium and France, have successfully united riders to draw attention to the problem of rising sea levels, a consequence of global warming and melting glaciers. Participants cycled hundreds of kilometers along the coastline that is expected in the near future if climate change continues at its current pace.

The Climate Classic rallies aim to mobilize participants, supporters and observers to take individual and collective steps for the climate. The cycling peloton is a metaphor for our collective effort. Only together we make it! TIME IS OUR ONLY CHALLENGE!

 

Source: https://coastal.climatecentral.org/

Poland is already experiencing the effects of climate change. Unfortunately, the awareness of climate change and the need for action is still insufficient among both the public and politicians, and without decisive steps we will not be able to prevent a climate catastrophe and adapt to these inevitable changes.

This is why we organize Climate Classic also in Poland. The choice of Żuławy Wiślane as the venue for the rally is not a coincidence - it is precisely this region of Poland, partly located below the sea level, that will be severely threatened by the rising sea levels.

Rally

The first Polish edition of the Climate Classic will take place on May 28, 2023. The green-hearted cyclists will ride through Żuławy Wiślane, starting and finishing in Gdańsk.

We offer a choice of two routes: 100 and 250 km. The significant distance is a metaphor for the effort needed to slow down climate change. The gpx files with the routes are available for download at the bottom of this page.

Buffets with snacks and drinks will be waiting for participants along the route. A small lunch will also be provided for participants going the long distance. The rally will take place on roads not closed to road traffic.

The official organizer of the rally is the Tricity Cycling Association CYKLO, supported by a host of volunteers and the Cycling 4 Climate foundation.

We have gathered the answers to the most frequently asked questions in one place and we are updating it regularly. 

Registration

Registration is now closed. The regulations of the rally and all other necessary information can be also found on Cyklo's website. The rally is not for profit and is entirely organised on a voluntary basis.

now Package price:
08.02 to 28.02 - 220 PLN
01.03 to 31.03 - 270 PLN
01.04 to 09.05 - 300 PLN

As part of the package, each participant will receive a high-quality cycling jersey, worth PLN 300. What is very important for us - the jerseys were made in an environmentally sustainable way. They are also made in the European Union. The distinctive striped motif visible on them, which has become the hallmark of the Climate Classic rallies, is nothing more than a graph of average global temperatures between 1850 and 2020.

A key objective of the Climate Classic rallies is to raise public awareness of climate change. To this end, when registering for the rally, each participant is required by the regulations to calculate his or her own carbon footprint and make an honorable declaration to permanently reduce it by changing daily behavior.

Calculating own carbon footprint will be made easier with the carbon footprint calculator provided by the Carbon Footprint Foundation. We have also created a small reference sheet (in Polish) with practical suggestions on how to reduce your own carbon footprint.

WielkiHerbGdanska_znak_2021_final

Partnerzy Strategiczni | Strategic Partners

Partner merytoryczny | Content partner

Partnerzy wydarzenia | Partners of the event

Patroni medialni | Media partners

Partner techniczny | Technical support

logofale1111

"Together we can
fight climate change,
Time is our only
challenge"

The stripes that you see here in the background indicate the worldwide
temperature change again since 1850. Clikc here for more info.