KvK-nummer

74148966

RSIN

859789147

Rechtsvorm

Stichting

Statutaire naam

Stichting Cycling 4 Climate

Internetadres

cycling4climate.nl

E-mailadres

[email protected]

Beleidsplan – Summary

Inleiding

Stichting Cycling 4 Climate wordt bestuurd door door fiets- en duurzaamheidsfanaten Sebastian Ferfers, Samuel Beltman en Joost Brinkman. De Stichting is een spin-off van burgerinitiatief Utrecht Klimaatneutraal 2030, met als doel om met fietsevenementen bewustwording en actiebereidheid op het gebied van klimaatverandering te vergroten.

Missie en visie 

Het klimaat verandert. Cycling 4 Climate is een fantastische mogelijkheid om bij te dragen aan het MVO beleid als medewerker bij een bedrijf, om fit te worden en om geld op te halen voor een duurzame toekomst. Het is een kans om onderdeel te zijn van het meest unieke evenement voor duurzaamheid van het jaar. En van een groeiende beweging voor een duurzame wereld.

Activiteiten van onze organisatie

Cycling 4 Climate is opgezet met het doel om leuke fiets evenementen te organiseren die mensen in contact brengen met duurzaamheid. We hebben 2 hoofddoelen:

  • Bewustwording vergroten van klimaatverandering, welke rol we hierin spelen en wat we kunnen doen om een positieve impact te maken.
  • Fondswerving om duurzame doelen en projecten te ondersteunen. Projecten worden door een onafhankelijke jury gekozen en afhankelijk van het opgehaalde geld over verschillende projecten verdeeld.

Bestuur en werknemers

In de statuten staan de volgende bestuurders:

Voorzitter: Samuel Beltman

Secretaris: Joost Brinkman

Penningmeester: Sebastian Ferfers

De Stichting Cycling 4 Climate wordt volledig door vrijwilligers ondersteunt. Noch het bestuur noch vrijwilligers worden betaald.