Ga naar de inhoud
KvK-nummer74148966
RSIN859789147
RechtsvormStichting
Statutaire naamStichting Cycling 4 Climate
Internetadrescycling4climate.nl
E-mailadres[email protected]
Overige informatie ANBIBekijk ons formulier publicatieplicht

Beleidsplan – Summary

Doelstelling

Mensen bewust te maken van klimaatverandering en welke rol wij hierin spelen; mensen te informeren over wat we kunnen doen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen; mensen met elkaar in contact brengen om over (potentiële) oplossingen te leren; projecten en initiatieven te ondersteunen die gericht zijn op duurzaamheid en het verbeteren van de omgang van mensen met de natuur.

Activiteiten van onze organisatie

De stichting wordt bestuurd door fiets- en duurzaamheidsfanaten. De fietsevenementen worden georganiseerd in samenwerking met een groep vrijwilligers die hetzelfde doel nastreven, namelijk het vergroten van de bewustwording en actiebereidheid van mensen op het gebied van klimaatverandering. Naast het organiseren van fietsevenementen, doen wij ook aan fondsverwerving om duurzame doelen en projecten te ondersteunen. Projecten worden door een onafhankelijke jury gekozen en afhankelijk van het opgehaalde bedrag over de verschillende duurzaamheidsprojecten verdeeld. De meeste werkzaamheden worden verricht in de eerste helft van een kalenderjaar, ten behoeve van de voorbereidingen op onze jaarlijkse Climate Classic. Voor deze classic schakelen wij tot nu toe een ervaren bureau in, die het organiseren van grote fietsevenementen als kernactiviteit heeft.

Bestuur en werknemers

Op dit moment heeft de stichting de volgende bestuurders:

Voorzitter: Joost Brinkman

Secretaris: Jasper de Boom

Penningmeester: Monique van Loon

Lid: Samuel Beltman

De Stichting Cycling 4 Climate wordt volledig door vrijwilligers ondersteund. Noch het bestuur noch vrijwilligers worden betaald.