Climate Classic Poland

Gdańsk
Sunday May 28th 2023

Sea level rise does not respect national borders

Aby zobaczyć polską wersję, przewiń w dół

The Climate Classics in the Netherlands, Belgium and France have successfully rallied cyclists to raise awareness about raising sea levels, a direct consequence of melting ice caps caused by increasingly warmer global climate. They did that by riding hundreds of kilometres along what may be the new coastlines.

 

In Poland, intensifying climate change will bring more frequent extreme temperatures, heavier rainfall, increased frequency and intensity of hurricanes, and more frequent droughts. The rising sea level will have a direct impact on the coastal areas, such as the delta of the Odra river, and Żuławy Wiślane, a region east of Gdańsk sitting below the sea level.

Source: https://coastal.climatecentral.org/

In order to draw attention to these challenges, while at the same time mobilising people to take action against climate change, we are set to organise the Climate Classic in Poland too.

The first edition of the rally will take place on Sunday May 28th 2023. The green-hearted cyclists will ride around Żuławy, starting and ending the rally in Gdańsk. We are still fine-tuning the route and the exact gps track will be published closer to the event. Much like in the other Climate Classics, the distance will be quite significant (100 and 250 km) as a metaphor of the effort needed to slow down climate change.

 

The 250km version

The 100km version

Our aim is not profit, but to support the fight against climate change. That is why each Climate Classic participant will need to calculate their estimated average annual carbon footprint (with an easy to use online tool) and make a pledge to reduce it in the coming months and years (we will share some ideas how).

We have chosen to as far as possible limit climate impact of the race and will hence do our best to quantify and offset the direct carbon-dioxide emissions generated by it (e.g. planting trees).

The number of participants in the first edition will intentionally be limited, so make sure to check this space end of January 2023 to register.

We are a group of determined volunteers. If you too are green at heart and want to be a climate change agent, either as a sponsor, an ambassador, or a volunteer, don’t hesitate to contact us.

Together we can make it happen. TIME IS OUR ONLY CHALLENGE!

Wzrost poziomu mórz nie respektuje granic państwowych

Rajdy Climate Classic w Holandii, Belgii i Francji z powodzeniem zjednoczyły kolarzy, aby zwrócić uwagę na problem podnoszenia się poziomu mórz, będący konsekwencją ocieplenia klimatu i topniejących lodowców. Zrobili to jadąc setki kilometrów trasą, wzdłuż której będzie przebiegała nowa linia brzegową, jeśli zmiany klimatu będą przebiegały w dotychczasowym tempie.

 

W Polsce nasilające się zmiany klimatu będą odczuwalne poprzez częstsze ekstremalne temperatury, większe opady, zwiększoną częstotliwość i intensywność huraganów oraz częstsze susze. Podnoszący się poziom morza będzie miał bezpośredni wpływ na obszary przybrzeżne, takie jak delta Odry, czy Żuławy Wiślane.

 

Aby zwrócić uwagę na te wyzwania, a jednocześnie zmobilizować ludzi do działania, ruszamy z organizacją Climate Classic również w Polsce.

Source: https://coastal.climatecentral.org/

Pierwsza edycja rajdu odbędzie się 28 maja 2023 roku. Rowerzyści o zielonym sercu będą jeździć po Żuławach, rozpoczynając i kończąc rajd w Gdańsku. Wciąż dopracowujemy trasę, a dokładny ślad gps zostanie opublikowany bliżej wydarzenia. Podobnie jak w przypadku innych Climate Classics, dystans będzie dość znaczący (100 i 250 km), jako metafora wysiłku potrzebnego do spowolnienia zmian klimatu.

Naszym celem nie jest zysk, ale wsparcie walki ze zmianami klimatu. Dlatego każdy uczestnik Climate Classic będzie musiał obliczyć swój własny ślad węglowy (za pomocą łatwego w użyciu narzędzia online) i złożyć zobowiązanie do jego redukcji (podzielimy się kilkoma pomysłami, jak to zrobić). Chcemy, najbardziej jak to możliwe, ograniczyć nasz własny wpływ na klimat. Policzymy zatem nasz ślad węglowy i będziemy zatem offsetować emisje CO₂ generowane przy organizacji rajdu.

Liczba uczestników pierwszej edycji będzie celowo ograniczona, więc upewnij się, że zajrzysz tu pod koniec stycznia, aby się zarejestrować.

 

Jesteśmy grupą zdeterminowanych wolontariuszy. Jeśli i Ty masz zielone serce i chcesz poczuć moc sprawczą w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, czy to jako sponsor, ambasador, czy wolontariusz, nie wahaj się skontaktować z Dominikiem.

Razem damy radę. CZAS JEST NASZYM JEDYNYM WYZWANIEM!

"Together we can
fight climate change,
Time is our only
challenge"

The stripes that you see here in the background indicate the worldwide
temperature change again since 1850. Clikc here for more info.